חברת פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי הוקמה ע”י מר יוסי פורטל, איש סביבה וקיימות, שהקדיש שנים רבות לפיתוח נושא התברואה בארץ ובעולם בהיבט סביבתי, ערכי וכלכלי. על פי ערכי הקיימות קיים קשר הדוק אשר לא ניתן להפרדה בין הגורמים הללו וכל סטייה ולו הקטנה ביותר מייצרת תנודות שליליות במערכת אשר הינה מעגלית.

כיום חברת פורטל הינה החברה המובילה בישראל בנושא פיקוח ותפעול מערכות מורכבות לניהול אשפה, עריכת מכרזים וסקרים, ליווי תפעולי וכלכלי של רשויות מקומיות, חברות פרטיות וגופים ציבוריים, לשם שיפור השירותים בתחום שיפוטם, הטמעת ערכי הקיימות, שימוש נכון בתקציבים, חסכון בכספי ציבור וכן עמידה בדרישות החוק כפועל יוצא.

צוות החברה מונה מהנדסים, עורכי דין, רואי חשבון ומנהלי כספים, מהנדסי סביבה, מנהלים לוגיסטיים וקציני רכב, אנשי תפעול ועוד בעלי תפקידים נוספים, לשם מתן מענה נכון ושלם לכלל דרישות לקוחותיה של החברה.

חזון החברה

החזון הינו הבנת המציאות בסביבה מורכבת על מאפייניה החברתיים, הסביבתיים והכלכליים, במטרה להראות את האמת בתחום משק הפסולת ולשמור על כספי הציבור. 

לפני כ- 15 שנים כאשר החברה נפתחה איש לא ידע לאן פני החברה מועדות, אך החומר האנושי והמקצועי הביאו את החברה להיות מקור ידע לרשויות המקומיות ולתאגידים אשר מעוניינים להשתפר ולהשתכלל עם הקידמה.

חברת פורטל מהווה עבור לא מעט רשויות כנכס אשר חולל מהפכה של ממש ברמת המיקרו במשק הפסולת ובמאקרו בתחום הסביבה בפרט.

משק הפסולת במדינת ישראל עומד בפיגור ביחס לשאר המדינות המפותחות בעולם ולפיכך חברת פורטל בעזרת ניסיונה רב השנים, מקצועיות עובדיה וההון האנושי אשר מאפיין אותה מאפשר לחברה לחשוף את הכשלים אשר קיימים במשק הפסולת במקטע העירוני והחוץ עירוני במדינת ישראל, לבצע מחקרי ענק על המתרחש ואשר עתיד להתרחש בשנים הבאות ובכך מאפשר לאותן הרשויות והתאגידים להתכונן כראוי לשינויים אשר ייווצרו.

בנוסף למשק הפסולת, החברה רואה עצמה בחזית תהליכי פיקוח וניהול פרויקטים ברשויות המקומיות וכיום משמשת כעזר לגופים ציבוריים ופרטיים ובכך מסייעת להניע תהליכים ולספק שירות הולם לתושב. ביצוע פעולות הפיקוח וניהול הפרויקטים עתיד לתפוס נתח משמעותי בשנים הבאות ויתרונה רב השנים של החברה, רמת השירות הגבוהה לתושב ולרשות כאחד יספקו מענה הולם לדרישות העתידיות.

בפן המשפטי, חברת פורטל רואה עצמה "כאבן שואבת" בכל הקשור לידע המשפטי-סביבתי ובמתן כלים לרשויות להתמודד עם סוגיות מורכבות.

הצורך להציף את האמת במשק הפסולת בפרט והסביבה בכלל, להביא את הקידמה ואת הידע הטכנולוגי והמקצועי ולאפשר תהליך ומנהל תקין אשר ישמור על כספי הציבור הוא העומד לנגד עינינו.

אחריות חברתית

אחריות חברתית בעסקים היא השילוב בין התנהלות עסקית נכונה אשר משלבת ערכים חברתיים-סביבתיים.

אחריות חברתית מתרגמת את האינטרסים של כלל מחזיקי העניין למדיניות, הפעילות ומעשי הפירמה.

אחריות חברתית הינה הגורם אשר אחראי על הצלחתה הפיננסית, החברתית והסביבתית של הפירמה ובאופן ישיר על השגת מטרות עסקיות.

תקני עבודה

השירות ניתן בהתאם לתקנים בינלאומיים ובהתאם לדרישות מערכת ניהול סביבתית:

  • ISO 2003 14001 – מערכת לניהול איכות הסביבה בדרישות התקן הבינלאומי
  • ISO 2008 9001 – מערכת ניהול איכות ושירות
  • ת”י 10000 מערכת ניהול אחריות חברתית