סקרים

חברת פורטל מבצעת סקרים בנוגע למצבם הפיזי של כלי אצירה ופועלת לצד לקוחותיה לגיבוש המלצות להצבתם והחלפתם של כלי אצירה בלויים אשר אינם תקינים לשימוש.
 

המחלקה מבצעת סיקורים בנוגע למצבם הפיזי של כלי אצירה: ביתיים, מסוג מוטמן, דחסנים, מכולות. ביצוע סקרים פיזיים, כלומר, בדיקה של התאמת כלי אצירה (פחי אשפה) למספר הנפשות על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, בחינה של מצבם הפיזי ובמידת הצורך החלפה וגיבוש דוחות והמלצות להצבה/החלפה של כלי אצירה.

הסקרים מחולקים ל-2:

  • סקר מפגעי פסולת בניין – מיפוי של כלל המפגעים וכתיבת תכנית לטיפול במפגעים תוך הקפדה על הנחיות המשרד להגנ"ס.
    דוגמאות: סקר מפגעי פסולת מ.מ ג'ת, מ.מ דלית אל כרמל, מ.מ כפר קרע, מ.מ פוריידיס, מ.מ ערערה, מ.מ בית זרזיר.
  • סקר כלי אצירה – ביצוע סקר כלי אצירה ברשויות מ-2 סיבות עקריות: בדיקת מצב קיים ותקינות/אי תקינות כלי האצירה והתאמה למצב הנוכחי מבחינת אוכלוסייה.
    דוגמאות: מודיעין, בת ים, כפר סבא.