המשרד להגנת הסביבה מעוניין לתמוך באשכולות של רשויות מקומיות בפריפריה בהקמת תשתיות לאיסוף פסולת, בפינוי פסולת ובעידוד המיחזור בתחומי הרשויות המקומיות שהתאגדו במסגרתן.

המשרד הכין תכנית תלת שנתית בעניין איסוף ופינוי פסולת ועידוד המיחזור בפריפריה.
במסגרת התוכנית, וכשלב ראשון בהוצאתה אל הפועל, העמיד המשרד חבילה של תמיכה/סיוע לעד שלושה אשכולות של רשויות מקומיות בפריפריה לצורך הקמת מתקנים, ביצוע רכש ופעולות נלוות נוספות, במטרה ליישם את התוכנית בתחומן, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמך זה.