בעקבות ׳חוק האריזות׳ הציבה עיריית פתח תקווה פחים כתומים בשטח שיפוטה. חברת פורטל ליוותה את עיריית פתח תקווה בכל נושא הליך הטמעת פחים כתומים בשטח שיפוטה של העירייה, אשר נעשה בשיתוף פעולה של תאגיד ת.מ.י.ר.