במסגרת פרוייקט שנעשה בשיתוף חברת פורטל, הוכנס פארק המסחר והתעשייה ברעננה להליך הפרדת האשפה. מטרת ההליך הוא צמצום הפסולת בבתי עסק הנשלחת להטמנה והגברת המודעות למיחזור בקרב העסקים השונים.
במסגרת ההליך הוצבו פחים חומים לפסולת אורגנית בעסקי מזון ובנוסף הוסבר לבתי העסק כיצד לבצע את הפרדת האשפה, תוגברו מיכלי האיסוף לנייר בבנייני המשרדים והוחלפו הפחים הירוקים הפגומים. במסגרת הפרויקט עברו מסבירים מטעם חברת פורטל אשר הסבירואת חשיבות המיחזור בעסקים השונים.