חברתנו ביצעה סקר הרכב פסולת האריזות בזרם היבש על פי בקשת תאגיד ת.מ.י.ר על מנת לבחון את הרכב פסולת האריזות בזרם היבש של 4 רשויות מפרידות: מועצה מקומית זכרון יעקב, מועצה אזורית מגידו, עיריית עפולה ועיריית מגדל העמק.

ברשויות אלו מיושם הסדר הפרדת פסולת במקור לשני זרמים, אשר במסגרתו מפרידים התושבים בין פסולת אורגנית המושלכת לפחים חומים ולפסולת יבשה המושלכת לפחים הירוקים. הפסולת נאספת בנפרד על ידי שתי משאיות דחס שונות ומגיעה אל תחנת מיון הפסולת בעפולה של חברת ויאוליה.

מטרת הסקר הייתה לבחון את הרכב פסולת האריזות בזרם היבש על מנת להבין את פוטנציאל חילוץ האריזות בתחנת מיון הפסולת.

הסקר נערך במשך 3 חודשים וכלל 12 ימי דגימה. נתוני הדגימות עובדו, נותחו סטטיסטית והושוו לסקר הרכב הפסולת הארצי שנערך בשנת 2014 של המשרד להגנת הסביבה.

המחקר כולל 4 חלקים:

  • חלק ראשון – מציג את מאפייני הרשויות הנדגמות.
  • חלק שני – מציג שיטת העבודה והניתוח הסטטיסטי של הנתונים.
  • חלק שלישי – מציג את תוצאות הסקר
  • חלק רביעי – מציג את מסקנות המחקר והמלצות יישומיות.