סיכום סקירת ניהול מערך פינוי הפסולת ברשויות דומות לחולון לצורך השוואה.
תחשיב כדאיות הפרדת קו פינוי הפסולת הגושית מקו פינוי הגזם הנקי.
חוות דעת על מסמך התכנית הכלכלית לתחנת המעבר חולון.

במסגרת הפרויקט שנעשה בעיריית חולון הוצגו לעירייה כדלקמן:

 • דוגמא לתחנת מעבר ממיינת בפורטוגל
 • בדיקה ראשונית בנושא היתכנות יישום מערך PATY ברשות
 • המלצות רכישה למאזני גשר לעיריית חולון
 • הדגמת עבודת מכונת טיאוט בינונית עם גרניק בשעות השיא בעיר
 • ייעוץ בנושא המלצות למכרז טיאוט לאחר הדגמת מכונת הטיאוט
 • ייעוץ בנושא בחירת מתווה רצוי למכרז הטיאוט
 • אומדני עלויות עבודות הטיאוט בפני ראש העיר
 • עדכון היקף עבודה במכרז טיאוט לפי מ' רץ של רחובות העיר חולון (ע"פ נתוני GIS)
 • אומדן מפתח ק"מ עבודה למכרז טיאוט – לצורך בקרה על עבודת הקבלן
 • בקרה על הקבלן לביצוע עבודות ניקיון רחובות,
 • בקרה על הקבלן לעבודות פינוי מוטמנים (בשטח ובאמצעי הבקרה טכנולוגיים וכולל בדיקת חשבוניות)
 • בקרה על הקבלן לעבודות פינוי פסולת ביתית מעורבת