פרויקט סביבתי בליווי חברת “פורטל”. אתר הפסולת הבלתי חוקי בעוספיא אשר ביערות הכרמל היווה במשך שנים מפגע אסתטי וגרם לנזק סביבתי . חברת פורטל הכינה את מכרז שיקום האתר ופקחה על העבודות בשטח. כ150,000 קו”ב פסולת נאספו, מוינו, מוחזרו ושאריות המיון שונעו לאתר פסולת מאושר ומוסדר על פי כל דין. כיום השטח נקי מפסולת ומיועד לשתילת חורש טבעי.