בפברואר 2015 רשת שופרסל החלה הליך שיפור והתייעלות במערך פינוי האשפה והפסולת בסניפיה.

נוהל הצעות מחיר לעניין הטיפול בפסולת (לרבות פסולת למחזור) – רשת שופרסל:
גיבוש מכרז רחב היקף, המכיל 283 סניפים בישראל, להסדרת כלל הטיפול בפסולת (על סוגיה). במסגרת גיבוש המכרז הוטמעו כלל צרכי הרשת, על כלל סוגי סניפיה, גובשו הנחיות עבודה אחידות ומעודכנות, הוטמעו מערכות פיקוח ובקרת איכות על טיב ביצועם. תוצרי המכרז הניבו חסכון משמעותי מסך העלויות שהיו נהוגות עד כה ברשת, וזאת לצד הטמעת הליכי מחזור פסולת אורגנית הנאספת בסניפים.