המציאות בה אזרחי העולם כולו מייצרים דבר יום ביומו כמויות ענק של פסולת מעמידה את העולם במקום מסוכן ביותר. מה שמצריך חשיבה מעמיקה ומציאת פתרונות אמתיים לעניין. ואכן, בגין העלייה המתמדת בכמויות האשפה נחקק חוק הקובע את ההתנהלות העירונית בכל מה שקשור למיחזור ולמיון פסולת.

מלבד זאת התעשייה והבניה המרובה בכל רחבי העולם מגבירה אף היא את הזיהום הסביבתי ופוגעת במרקם האקולוגי העולמי. מסיבה זו נדרשים יזמים לפעול בהתאם להנחיות של ייעוץ סביבתי.

וזאת כדי לפעול בהתייחס למצב של הסביבה ולהקים את המבנה או את הפרויקט תוך התחשבות בנתונים הסביבתיים. מדובר על תחום מקצועי לכל דבר בו אנשי מקצוע שמספקים שירותים אקולוגיים יבחנו את המקום ואת הנתונים בשטח, ויתנו המלצות מתאימות.

פנייה אל חברה מקצועית

כדי לקבל את ההחלטות הנכונות ועל מנת לספק את המסמכים הנדרשים לשם קבלת הרישוי לבניה חשוב לפנות אל חברה מקצועית בתחום הייעוץ הסביבתי. חברה כזו מעסיקה לרוב אנשי מקצוע בעלי הבנה בתחום,

כאלו שעברו את ההסמכה הנדרשת לשם עיסוק כיועצים סביבתיים. חברות ייעוץ סביבתי תגענה לשטח המדובר על מנת לבחון אותו ולהגדיר את הנתונים הקיימים בשטח.

כמו כן הם ירשמו על ההמלצות שלהם ויערכו מסמכים מסודרים ובהם כל המסקנות וההמלצות. יש לדעת כי יועץ סביבתי בוחן את השפעת הבנייה על הסביבה, אבל לא רק – הוא בוחן גם את ההשפעה של הסביבה המדוברת על הבניין שיוקם.

בדיקות היתכנות וגילוי נאות

בכל מקרה בה עומדים לקראת פרויקט של בנייה או שבוחנים את האפשרויות הקיימות בשטח מסוים תידרש חוות דעת של יועץ מומחה בתחום הסביבה. שכן הוא יבדוק את האפשרויות הקיימות בשטח ואת ההשפעה של הבנייה על המרקם האקולוגי באזור. כמו כן הוא יערוך גילוי נאות לבחינה על ידי הגורמים הרלוונטיים במטרה לבדוק את המקום ולקבל החלטות לקראת תהליך הבניה.

לשירות העיריות, הרשויות המקומיות והאזרח הפרטי

חברות הייעוץ מספקות שירות לאזרח הפרטי וכן לעיריות ולרשויות המקומיות. היועץ הסביבתי מגיע לשטח ובודק אותו בעין מקצועית, כמו כן הוא משתתף בישיבות עם כל הנוגעים בדבר ומשמיע את חוות דעתו על הפרויקט המדובר. חוות הדעת שלו מסייעת בקבלת ההחלטות ומאפשרת לנהל את הפרויקט בצורה נכונה וחכמה תוך התחשבות בסביבה.

לקריאה נוספת:

מכרזים עירוניים

מיחזור פסולת

יועץ סביבתי

טיפול באשפה

הפרדת אשפה